Niepodważalna dominacja Mercedesa

Karol z CyrkF1

10 maja 2014