Nieznaczny wzrost frekwencji w Malezji

Karol z CyrkF1

3 października 2016