Odmrożenie rozwoju silników – potrzebny kompromis

Karol z CyrkF1

4 listopada 2014