Oglądalność F1 spadła na świecie w 2013 roku o 10%

Karol z CyrkF1

3 lutego 2014