Ogromny budżet działu silnikowego Mercedesa w 2023 roku