Ogromny spadek przychodów F1 w pierwszej połowie 2020 roku

Karol z CyrkF1

14 sierpnia 2020