Paliwo syntetyczne będzie odgrywać dużą rolę w F1

Karol z CyrkF1

4 czerwca 2019