Pirelli wyjaśnia przyczyny wybuchów opon

Karol z CyrkF1

3 lipca 2013