Podsumowanie wyników finansowych Ferrari w 2019 roku

Karol z CyrkF1

11 lutego 2020