Podsumowanie zmian w regulaminie technicznym F1 na 2021 rok

Karol z CyrkF1

29 grudnia 2020