Potwierdzono chęć rozbudowy toru Red Bull Ring

Karol z CyrkF1

28 czerwca 2016