Kiedy potwierdzony zostanie transfer Alonso?

Karol z CyrkF1

2 października 2014