Prodromou głównym inżynierem w McLarenie

Karol z CyrkF1

17 września 2014