Przyszłość GP Brazylii jest niepewna mimo dobrej frekwencji w 2018 roku

Karol z CyrkF1

14 listopada 2018