Racing Point zmieni się w Aston Martin w 2021 roku

Karol z CyrkF1

31 stycznia 2020