Red Bull odświeża grono sponsorów

Karol z CyrkF1

7 grudnia 2015