Red Bull może być zmuszony do sprzedaży jednego zespołu F1

Karol z CyrkF1

26 grudnia 2023