Red Bull protestuje przeciwko systemowi DAS – decyzja

Karol z CyrkF1

3 lipca 2020