Rekordowa sprzedaż Ferrari w 2012 roku

Karol z CyrkF1

18 lutego 2013