Rekordowy zysk F1 w 2012 roku

Karol z CyrkF1

15 listopada 2013