Renault oficjalnie przejmuje Lotusa

Karol z CyrkF1

4 grudnia 2015