Renault podejrzane o złamanie regulaminu technicznego

Karol z CyrkF1

20 października 2019