Renault potwierdziło chęć przejęcia Lotusa

Karol z CyrkF1

28 września 2015