Ross Brawn odszedł na emeryturę

Karol z CyrkF1

2 lutego 2014