Rozmiar i waga bolidów F1 w sezonie 2022

Karol z CyrkF1

30 grudnia 2021