Sauber zabezpiecza swoją przyszłość

Karol z CyrkF1

15 lipca 2013