Sauber zabezpiecza swoją przyszłość

Karol

15 lipca 2013