Sauber zmodyfikował malowanie

Karol z CyrkF1

19 lutego 2015