Schumacher w śpiączce farmakologicznej, w stanie krytycznym

Karol z CyrkF1

30 grudnia 2013