Sebastian Vettel przechodzi do Astona Martina

Karol z CyrkF1

10 września 2020