Sezon 2020 decydujący dla przyszłości zespołu Haas

Karol z CyrkF1

3 marca 2020