Silnik Ferrari pod ścisłą obserwacją

Karol z CyrkF1

25 listopada 2019