Silverstone może zrezygnować z F1

Karol z CyrkF1

6 stycznia 2017