Skład programu juniorskiego Ferrari w 2020 roku

Karol z CyrkF1

30 stycznia 2020