Skład programu juniorskiego Ferrari w 2023 roku

Karol z CyrkF1

18 stycznia 2023