Słabi kierowcy są jeszcze słabsi w 2022 roku

Karol z CyrkF1

18 kwietnia 2022