Słabnie pozycja Maldonado w Lotusie

Karol z CyrkF1

9 maja 2015