Stroll i Vettel zostają w Astonie Martinie na sezon 2022

Karol z CyrkF1

16 września 2021