Vettel kontaktował się z Ferrari od wielu lat

Karol z CyrkF1

7 marca 2015