W Ferrari rozpoczęła się rewolucja personalna

Karol z CyrkF1

14 marca 2023