W sędziowaniu w F1 nie będzie dużych zmian

Karol z CyrkF1

29 listopada 2021