Williams zanotował w ubiegłym roku stratę

Karol z CyrkF1

29 kwietnia 2013