Wnioski i wrażenia po testach w Jerez

Karol z CyrkF1

10 lutego 2013