Wyniki finansowe Ferrari za 2016 rok

Karol z CyrkF1

5 marca 2017