Wyniki finansowe Ferrari za 2017 rok

Karol z CyrkF1

7 maja 2018