Wyniki finansowe Ferrari za 2018 rok

Karol z CyrkF1

2 lutego 2019