Wyniki finansowe zespołu Force India w 2016 roku

Karol z CyrkF1

28 września 2017