Wyścig w New Jersey wciąż w planach Berniego

Karol z CyrkF1

6 stycznia 2014