Zakulisowe negocjacje dotyczące przyszłych skrzyń biegów w F1

Karol z CyrkF1

8 czerwca 2023