Zamieszanie z komunikacją radiową w F1

Karol z CyrkF1

6 sierpnia 2016