Zawieszenie ważnym polem rywalizacji w F1

Karol z CyrkF1

6 lutego 2018